'upen 'uɬ tsu̱nchtm

'upen 'uɬ tsu̱nchtm
seventeen
Recording(s)